::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ "การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนกันยายน 2566" โดยขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด "ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ออกไปก่อน" ** หากมีกำหนดวันจ่ายเงิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร: 043-971033 ต่อ 6

a1