::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

P06 1นายประภาส จันทวัติ
อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 0847978587

P01 1 1

ว่าที่ ร.ต.ธรัฐพงษ์  ศิริธราธิวัตร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
เบอร์ติดต่อ 0843284484

P06 4นายภูวดล  พลหารศึก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ 0614912687

P05 6นายจีระวัฒน์ จันทจร
ผู้ช่วยช่างโยธา
เบอร์ติดต่อ 0814053702

P06 4นางสาวพรนภา   อุทัยดา
จ้างเหมาบริการกองช่าง