::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

P07 1นายธนา นาสมตรอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์ติดต่อ 0941750228

P01 1 1นายขวัญแพร อุทัยมา
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 0833497272

P07 1นางนาฏยา ใบบ้ง
ครู
เบอร์ติดต่อ 0804052139

P05 4นางนิภาพร ศรีโยวงศ์
ครู
เบอร์ติดต่อ 086-2369935

P05 4นางสาววรรณวิลัย  พันจักร
ผู้ดูแลเด็ก

P05 4นางสำรอง อุทัยดา
ผู้ดูแลเด็ก

P05 4นางสาวมลิวัลย์   จำนงพันธ์
จ้างเหมาบริการ การทำบัญชี

P05 4นางสาวพิศมัย  วรรณพฤติ
จ้างเหมาบริการ พี่เลี้ยงเด็ก ฯ

P07 14นางสาวศศิธร  วังหอม
จ้างเหมาบริการ พี่เลี้ยงเด็ก ฯ

P07 14นางสาวนริศรา  สิงโสภา
จ้างเหมาบริการ พี่เลี้ยงเด็ก ฯ

P05 4นายไพบูลย์ พาสงค์
จ้างเหมาบริการ งานดูแลต้นไม้และสวนหย่อม

P07 10น.ส.มยุรี อุทัยเลิศ
จ้างเหมาบริการ  ทำความสะอาด

P07 10นายคุณ วััดระดม
พนักงานขับรถยนต์