::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

P01 1 1
นายทวีศักดิ์ อุทัยดา
นายก อบต.หนองปลิง
เบอร์โทร : 0844205239

P01 2
นายชวลิต พันจักร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เบอร์โทร : 0929876159

P01 2นายชลาวุฒิ ไชยเหมือน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เบอร์โทร : 0629452693

P01 2นายเฉลิมศักดิ์ อาจจุลลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เบอร์โทร : 0892538071

P01 2นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา
รองปลัด อบต.หนองปลิง
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.หนองปลิง
เบอร์โทร : 089-5717072