::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

P07 1นางสุนิสา ประชาชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ 0922637690

P07 1นางสาวเกษรินทร์ มาตย์วังแสง
นักพัฒนาชุมชน

 

P08 3นางสาวศรีเมือง เดชบุรัมย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ 099-4619074

P08 3นางสาวณัฐยา  โมกขรัตน์
จ้างเหมาบริการธุรการกองสวัสดิการสังคม