::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

P01 1 1นายถนอม นาชัยฤทธิ์
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เบอร์ติดต่อ : 082-0254483

P01 2นายสำราญ อุทัยดา
รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เบอร์ติดต่อ : 089-5740619

P01 2นางสาวปราณี ไกรอาษา
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
เบอร์ติดต่อ : 089-5740619

P01 2นางสาวนิภาวรรณ มาตวังแสง
สมาชิกสภา ม.1
เบอร์ติดต่อ : 082-5151346

P01 2นายวุฒิชัย ปักกาเวสูง
สมาชิกสภา ม.3
เบอร์ติดต่อ : 061-4088666

P02 6นายนวย แก้วอาสา
สมาชิกสภา ม.4
เบอร์ติดต่อ : 086-2385987

P01 2นางหนูจวน ดวงพรม
สมาชิกสภา ม. 5
เบอร์ติดต่อ : 086-2237622

P02 8นางถนอมรัก อุทัยบาล
สมาชิกสภา ม.8
เบอร์ติดต่อ : 098-8981588