::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงเรื่อง การหยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตั้งแต่วันที่. 11- 15 พฤษภาคม 2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1 /2566 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

a1