::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบความประพฤติฯ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปี 2566
(ท่านสามารถสแกน QR-CODE เพื่อเข้ากรอกแบบฟอร์มหรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง ⇓)

a12 qr code nongplinglocal a12

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ