::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

   วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 นายทวีศักดิ์ อุทัยดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง มอบมายให้ งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.หนองปลิง ออกพ่นหมอกควัน ระยะ 100 เมตร บริเวณบ้านผู้ป่วย ตามรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกของ รพ.สต.บ้านหัวนาคำ ในพื้นที่ หมู่ 4 เเละโรงเรียนบ้านจำนัก

b28