::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายทวีศักดิ์ อุทัยดา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประสุขภาพ อบต.หนองปลิง วาระอนุมัติโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง จำนวน 5 โครงการ
รวมงบประมาณ 69,852 บาท