::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นายทวีศักดิ์ อุทัยดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นายชลาวุฒิ ไชยเหมือน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นายประภาส จันทวัติ ผู้อำนวยการกองช่าง นางสุนิสา ประชาชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองช่าง กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบวัสดุ"โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ" พร้อมจัดสวัสดิการประเภทซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หลังละ 5,000 บาท