::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi
นายทวีศักดิ์ อุทัยดา
นายก อบต.หนองปลิง โทร : 08-4420-5239
นายชลาวุฒิ ไชยเหมือน
รองนายก อบต.หนองปลิง โทร : 06-2945-2693
นายชวลิต พันจักร
รองนายก อบต.หนองปลิง โทร : 09-2987-6159
นายเฉลิมศักดิ์ อาจจุลลา
เลขานุการนายก อบต.หนองปลิง โทร : 08-9253-8071
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 4. ข่าวกิจการสภา

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(คลิ๊ก)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด(คลิ๊ก)

ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด(คลิ๊ก)

ดูข่าวกิจการสภาทั้งหมด(คลิ๊ก)

นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา
รองปลัด อบต.หนองปลิง รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองปลิง : 089-5717072
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือแนะนำการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่

ดูคู่มือ(คลิ๊ก)

ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

อบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ดูเว็บไซต์ข่าวสาร(คลิ๊ก)

Social Network

สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารและการบริหารต่างๆ ของหน่วยงานให้มีการได้รับบริการที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่...

ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ(Back office)

เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร สนับสนุนการปฏิบัติงาน,มีการเก็บข้อมูล,รายงานผล,สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้การบริหารและจัดการความเสี่ยง ให้มีผลการดำเนินงานที่ตรงกับเป้าหมายองค์กร

ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

ระบบสารสนเทศ

ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บหรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง

ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

การบริการ E-Service

"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ" เลือกใช้บริกาต่างๆ (คลิ๊ก)

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่านสามารถแจ้งในระบบแบบฟอร์มออนไลน์

กรอกแบบฟอร์ม(คลิ๊ก)

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการออนไลน์

กรอกแบบฟอร์ม(คลิ๊ก)

การให้บริการ/การปฏิบัติงาน

รายงานโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานต่างๆ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ประกาศเชิญชวน
 4. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

กรมบัญชีกลาง

28 กันยายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

กรมบัญชีกลาง

28 กันยายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

กรมบัญชีกลาง

28 กันยายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

กรมบัญชีกลาง

28 กันยายน 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) โดยเลือกหัวข้อหรือหมวดหมู่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประกาศขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT เพื่อเป็นการให้คะแนนแก่หน่วยงานภาครัฐ

วิธีตอบแบบประเมิน
1.สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ Banner
2.กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรัหส OTP
3.ร่วมตอบแบบสอบถามได้เลย...
หรือคลิ๊กที่ลิงค์ : https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=2667889&tokenValue=088a66ed-41fc-4932-a510-3c1dab4ce7f5&departmentId=4869

 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  นโยบาย No Gift Policy

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  แผนป้องกันการทุจริต

  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ(Back Office)

"สำหรับเจ้าหน้าที่"

สถิติผู้เยี่ยมชม
 • สมาชิก 2
 • เนื้อหา 359
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 38325
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

มี 164 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Facebook Fanpage

เยี่ยมชมข้อมูลข่าวสาร,กิจกรรมหน่วยงาน

วิดิโอประชาสัมพันธ์

รายการวิดิโอแนะนำหน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานราชการที่น่าสนใจ

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

รายงานคุณภาพอากาศประจำวัน