::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi
นายทวีศักดิ์ อุทัยดา
นายก อบต.หนองปลิง โทร : 084-4205239
นายชลาวุฒิ ไชยเหมือน
รองนายก อบต.หนองปลิง โทร : 0629452693
นายชวลิต พันจักร
รองนายก อบต.หนองปลิง โทร : 0929876159
นายนพศวีญ์ เฉิดเจือ
เลขานุการนายก อบต.หนองปลิง โทร : 0994915049
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 4. ข่าวกิจการสภา

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(คลิ๊ก)

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด(คลิ๊ก)

ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด(คลิ๊ก)

นายกิตติศักดิ์ โคแสงรักษา
รองปลัด อบต.หนองปลิง รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองปลิง : 089-5717072
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือแนะนำการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าที่

ดูคู่มือ(คลิ๊ก)

ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

อบต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ดูเว็บไซต์ข่าวสาร(คลิ๊ก)

Social Network

สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารและการบริหารต่างๆ ของหน่วยงานให้มีการได้รับบริการที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่...

ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ(Back office)

เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร สนับสนุนการปฏิบัติงาน,มีการเก็บข้อมูล,รายงานผล,สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้การบริหารและจัดการความเสี่ยง ให้มีผลการดำเนินงานที่ตรงกับเป้าหมายองค์กร

ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

ระบบสารสนเทศ

ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บหรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง

ไปยังระบบ(คลิ๊ก)

การบริการ E-Service

"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ" เลือกใช้บริกาต่างๆ (คลิ๊ก)

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่านสามารถแจ้งในระบบแบบฟอร์มออนไลน์

กรอกแบบฟอร์ม(คลิ๊ก)

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการออนไลน์

กรอกแบบฟอร์ม(คลิ๊ก)

การให้บริการ/การปฏิบัติงาน

รายงานโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานต่างๆ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ประกาศเชิญชวน
 4. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

กรมบัญชีกลาง

26 มีนาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

กรมบัญชีกลาง

26 มีนาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

กรมบัญชีกลาง

26 มีนาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

กรมบัญชีกลาง

26 มีนาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) โดยเลือกหัวข้อหรือหมวดหมู่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ประกาศขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานเทศบาลตำบลโนนทอง ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT เพื่อเป็นการให้คะแนนแก่หน่วยงานภาครัฐ

วิธีตอบแบบประเมิน
1.สแกน QR Code หรือคลิ๊กที่ Banner
2.กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรัหส OTP
3.ร่วมตอบแบบสอบถามได้เลย...
หรือคลิ๊กที่ลิงค์ : https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=680547&tokenValue=18a8e0a9-209b-41fc-bd5f-a7aca17cd40f&departmentId=7904

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  การประชาสัมพันธ์

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  นโยบาย No Gift Policy

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  แผนป้องกันการทุจริต

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ(Back Office)

"สำหรับเจ้าหน้าที่"

สถิติผู้เยี่ยมชม
 • สมาชิก 2
 • เนื้อหา 201
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 10445
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

มี 283 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Facebook Fanpage

เยี่ยมชมข้อมูลข่าวสาร,กิจกรรมหน่วยงาน

วิดิโอประชาสัมพันธ์

รายการวิดิโอแนะนำหน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานราชการที่น่าสนใจ

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1

logo 1